ห้ามนำสัตว์เลี้ยงและอาหารเข้ามาในรีสอร์ท ยกเว้นขนมขบเคี้ยว และห้ามประกอบอาหารในรีสอร์ท

แผนผังรีสอร์ท

“คลิกที่รูปสัญลักษณ์เพื่อดูรายละเอียด

ห้องของทางรีสอร์ท”

แผนผังรีสอร์ท

แพคเกจเริ่มต้นที่
50 คนขึ้นไป

ล่องแก่ง

สวนน้ำ

คาราโอเกะ

ขับรถ ATV

ที่พัก 2 วัน 1 คืน
พร้อมอาหาร 3 มื้อ

ที่พัก 3 วัน 2 คืน
พร้อมอาหาร 5 มื้อ

ที่พัก 3 วัน 2 คืน
พร้อมอาหาร 5 มื้อ

ไปเช้า - เย็นกลับ
อาหารกลางวัน 1 มื้อ

2,000 บาท

1,200-1,400
บาท

2,200
บาท

2,500
บาท

550
บาท

อัตราค่าบริการ

ห้องพัก

ราคา/คืน (บาท)

พัก 2 คน

พัก 3 คน

พัก 3-4 คน

พัก 5-6 คน

พัก 7-8 คน

พัก 10 คน

พัก 20 คน

พัก 24 คน (ริมน้ำ)

2,500 บาท

3,000 - 3,500 บาท

4,000 บาท

4,500 บาท

5,000 บาท

12,000 บาท

15,000 บาท

กิจกรรมเสริม

ค่าบริการ (บาท)

ล่องแก่งลำละ

ล่องเรื่อยนต์ชมเกาะ 

ล่องเรือยนต์ไหว้พระเกาะโสม

ชมหมอกเขาพะเนินทุ่ง

ขับรถ ATV

BB Gun

ยิงธนู

1,200 บาท/10ท่าน

2,200 บาท/10ท่าน

*เพิ่มค่าตั๋วท่านละ 100 บาท

300 บาท

150 บาท

อัตราค่าบริการสำหรับที่พัก

อัตราค่าบริการสำหรับกิจกรรมเสริม

1,000-1,200
บาท

แผนผังรีสอร์ท

*** หากไม่ถึง 50 ท่านสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะ ***

1,200 บาท/10ท่าน

1,500 บาท/10ท่าน

350 บาท

จัดที่ 10 ท่านขึ้นไป

(พักห้องรวมใหญ่)

ที่พัก 2 วัน 1 คืน
พร้อมอาหาร 2 มื้อ

ที่พัก 3 วัน 2 คืน
พร้อมอาหาร 5 มื้อ

แพคเกจเริ่มต้นที่
50 คนขึ้นไป

2,000
บาท

ขับรถ ATV

คาราโอเกะ

สวนน้ำ

ล่องแก่ง

ที่พัก 3 วัน 2 คืน
พร้อมอาหาร 5 มื้อ

2,500
บาท

(พักห้องรวมใหญ่)

แพคเกจเริ่มต้นที่
50 คนขึ้นไป

1,000-1,200
บาท

ขับรถ ATV

คาราโอเกะ

สวนน้ำ

ล่องแก่ง

ที่พัก 2 วัน 1 คืน
พร้อมอาหาร 3 มื้อ

1,200-1,400
บาท

ที่พัก 2 วัน 1 คืน
พร้อมอาหาร 2 มื้อ

ไปเช้า - เย็นกลับ
อาหารกลางวัน 1 มื้อ

แพคเกจเริ่มต้นที่
50 คนขึ้นไป

550
บาท

ขับรถ ATV

คาราโอเกะ

สวนน้ำ

ล่องแก่ง

(จัดที่ 10 ท่านขึ้นไป)

"ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%"​

"ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%"​

v5
v6

(แผนผังขยายเพิ่มเติม ห้อง 11-24)

สอบถามรายละเอียด

paradise Land&Resort